Повідомлення про збори:

25.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах

21.03.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

21.03.2018 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

21.03.2018 Загальні збори акціонерів

16.03.2017 Загальні збори акціонерів

01.04.2016 Загальні збори акціонерів

17.03.2015 Загальні збори акціонерів

28.04.2014 Загальні збори акціонерів

29.04.2013 Загальні збори акціонерів

17.04.2012 Загальні збори акціонерів

15.04.2011 Загальні збори акціонерів

Протоколи зборів:

17.04.2012 Протокол загальних зборів акціонерів

15.04.2011 Протокол загальних зборів акціонерів