Річна регулярна інформація:

Річна інформація за 2020 рік (у машиночитальному форматі) (27.04.2021)
(MD5 хеш файла: dff29200cc8366b5c1059553bd7633ad;
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2020_rik_regzv27042021.xml
Розмір файлу: 151.93 KB)

Річна інформація за 2020 рік (27.04.2021)
(MD5 хеш файла: 29a0ba4313c870eefa09891931aaee69;
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2020_rik_regzv27042021.xml.p7s
Розмір файлу: 160.33 KB)

Річна інформація за 2020 рік (27.04.2021)
(MD5 хеш файла: 079f800e39e76938e592e5d98d52d292;
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2020_rik_regzv27042021.docx.p7s
Розмір файлу: 185.47 KB)

Річна інформація за 2020 рік (27.04.2021)
(MD5 хеш файла: 488daa622d9ec4a65ff36e76fb92ce1b;
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2020_rik_regzv27042021.docx
Розмір файлу: 177.07 KB)

13.05.2020 Річна інформація за 2019 рік (у машиночитальному форматі)
(MD5 хеш файла: 1dc7ddc8239c1dba1f3e8ded7fac20e3
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2019_rik_regzv13052020.xml.p7s
Розмір файлу: 163.58 KB)

13.05.2020 Річна інформація за 2019 рік (у машиночитальному форматі)
(MD5 хеш файла: 9005f0a9f7911f55f682a735db5a0978
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2019_rik_regzv13052020.xml
Розмір файлу: 155.19 KB)

13.05.2020 Річна інформація за 2019 рік
(MD5 хеш файла: c23eee4bcff6b72379604898bdc76560
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2019_rik_regzv13052020.docx.p7s
Розмір файлу: 186.46 KB)

13.05.2020 Річна інформація за 2019 рік
(MD5 хеш файла: c203dd4a1e60b755acee85fe8ac19d7a
Ім'я файлу: Richna_informaciya_za_2019_rik_regzv13052020.docx
Розмір файлу: 178.08 KB)

Річна інформація за 2018 рік (26.04.2019)

Річна інформація за 2018 рік (26.04.2019)

Річна інформація за 2017 рік (26.04.2018)

Річна інформація за 2016 рік (27.04.2017)

Річна інформація за 2015 рік (28.04.2016)

Річна інформація за 2014 рік (27.04.2015)

Річна інформація за 2013 рік

Річна інформація за 2012 рік

Річна інформація за 2011 рік

 

Річна інформація за 2010 рік:

Титульний аркуш
Зміст
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента
Банки, що обслуговують емітента
Основні види діяльності
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій емітента
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Інформація про стан корпоративного управління
Річна фінансова звітність